Geovetenskap

Världens tak...? Nej, inte riktigt men berg i Norge. Och några Geologistudenter.
Foto Stefan Rhodin